Deel Aggy met anderen

"Aggy is hét platform voor agrarische kennis, en helpt landbouwers hun doelen te bereiken en daarmee bij te dragen aan een duurzame toekomst"


Landbouwers staan centraal

Aggy’s mission is to support the farmer

Tijdens het ontwikkelen van Aggy en naar aanleiding van gesprekken met landbouwers verspreid over de wereld, werd het nogmaals duidelijk dat landbouwers meer dan zomaar begaan zijn met hun bedrijf. Echter, de landbouw is omgeven met onzekerheid. En daarmee doelen wij niet alleen op het weer. Het viel op dat vele landbouwers vragen hebben over bijvoorbeeld technologie, prijzen, regelgeving, footprint van productie, duurzaamheid, enz., en dat er veel vragen zijn met betrekking tot het juist aanpakken van deze onzekerheden. We leerden tevens dat ongeacht hoe specifiek of complex de vraag, er altijd wel iemand te vinden is die kan voorzien in een antwoord of dienst. Iemand die u een stap verder kan helpen. 

Wij ontdekten dat er behoefte bestaat aan het eenvoudigweg in contact brengen van verschillende partijen. Behoefte aan het vinden van een betrouwbare partner met de juiste kennis, die op dit moment wellicht nog niet is gevonden of waarvan het bestaan onbekend is. 

Wij geloven dat Aggy u als landbouwer kan ondersteunen bij het uitwisselen van de benodigde kennis, zodat u zich kunt richten op het behalen van goede resultaten. En daarmee kunt bijdragen aan een duurzame toekomst voor iedereen. 


Aggy's belofte

Onafhankelijk platform

Aggy biedt landbouwers een online, onafhankelijk platform dat is ontwikkeld met als doel landbouwers te ondersteunen die een efficiënte en duurzame productie nastreven. Aggy geeft landbouwers toegang tot kennis en diensten om zodoende geïnformeerde beslissingen te maken.

Kennis en diensten

Aggy faciliteert daarmee het creëren en het uitwisselen van kennis en diensten tussen landbouwers onderling, en tussen landbouwers en experts; zoals kennisinstellingen, verwerkende industrie, handelaren en leveranciers en afnemers. 

Bouw een professioneel netwerk

Aggy maakt het mogelijk voor landbouwers om een eigen online netwerk op te bouwen en uit te breiden in een vertrouwelijke en onafhankelijke omgeving. Aggy heeft u nodig!

Aggy is nog een concept. Het is bedacht en uitgewerkt door een team van ING-medewerkers als onderdeel van een programma voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Op dit moment zoeken wij de samenwerking met landbouwers zoals u, onder andere in België, Nederland, Polen en Roemenië. 

Immers, alles kent een start. Zoals een nieuw gewas begint bij een zaadje dat wordt geplant, zo start nieuwe kennis met een vraag. 

Onze vraag aan u is of u zich aan wilt sluiten bij Aggy en wilt bijdragen aan dit nieuwe initiatief? Zo ja, ga online, laat Aggy weten welke vragen, zorgen of interesses u heeft en laat u verassen door het netwerk dat Aggy u kan bieden!